Den stromů 13.10.2013

10.10.2013 18:59

 Zveme Vás na Den stromů pořádaný městem Opava. Náš oddíl zde bude mít také své stanoviště.