Mikan 33 na Dni stromů

13.10.2013 23:17

Náš oddíl se v neděli 13.10. zúčastnil akce, která se konala pod záštitou města Opavy. Celá akce měla název Den stromů a kromě našeho skautského oddílu zde bylo nespočet organizací (Středisko volného času, základní školy, střední školy, zahradnictví a mnoho dalších). Hlavním cílem bylo ukázat široké veřejnosti, co všechno obnáší příroda a jaké tajemství v sobě skrývá.

Velká část stanovišť byla zaměřena na děti, které si mohli vyzkoušet výrobu krmítka pro ptáčky, výrobu přírodní masky, dále si děti mohly zasadit stromeček, udělat zajímavý pokus a nebo například uplést proutěný košík. Nejinak tomu bylo i na našem stanovišti. Děti si vyzkoušely, jak jim jde poznávání zvířat, a také si vyráběly náramky na ruku se svým jménem, které ale bylo zašifrované do Morseovy abecedy.

Doufáme, že se všem naše stanoviště líbilo a že se rozhodnout navštěvovat náš oddíl i přes rok.

Velký dík patří sestře Míše a bratrovi Špačovi za ochotu, trpělivost a pomoct.

 

Anička