Otravy

 1. Plyny (Oxid uhličitý a oxid uhelnatý) Bolesti hlavy, nevolnost, závratě, hučení v uších, zvracení, bezvědomí. Transport na čerstvý vzduch, uvolnění oděvu, umělé dýchání
 2. Požitím čistících prostředků. Pocit opojení, závratě, zvracení, zástava dýchání. Vyvolat zvracení, mléko, nemocnice.
 3. Potravinami. U všech otrav vyvolat zvracení, podat mléko, živočišné uhlí a vyhledat lékaře.
 •  závojenka olovnatá - Půl až 4 hodiny po požití. Nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy.
 •  muchomůrka zelená - 6 - 16 hodin po požití. Nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy, slabost, žloutenka.
 •  muchomůrka červená a tygrovaná - Půl hodiny po požití bolesti hlavy, hučení v uších, návaly horka, mnohomluvnost, ztráta vědomí.         
 •  klobásový jed - botulin

    Staré masové konzervy, majonézy, maso. 12-30 hodin po požití zvracení, průjmy, bolesti hlavy, dvojité vidění, poruchy polykání, obrna.

Uraz elektrickým proudem

Organizace musí provozovat zařízení bezpečné, lidé musí dbát všech pokynů a nařízení. Přesto všechno však může k úrazu elektrickým proudem dojít.

 1.    Vyproštění postiženého

 • je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby se zachránce nestal dalším postiženým
 • stát na izolované podložce, používat elektricky nevodivé nástroje - izolanty
 •  v blízkosti spadeného elektrického napětí dělat jen malinké krůčky (nebezpeční úrazu krokovým napětím)
 •  je-li postižený ve výšce, je nutné jej zabezpečit proti pádu (až se vypne proud, postižený spadne dolů jako kláda)
 •  vypnutí zařízení, odstranění postiženého z dosahu proudu, odstranění živé části (část elektrických zařízení určených k vedení elektrického proudu) z postiženého, násilné přerušení proudu

2.    Poskytnutí první pomoci

 

 

zpět