Zástavy

Mezi zástavy řadíme zástavu dýchání a zástavu krevního oběhu. Při zástavě dýchání nejprve položíme postiženého na záda, otevřeme ústa a zakloníme hlavu. Pokud se teď nerozdýchá, podáváme umělé dýchání .

 Jak postupovat ?

 1. Kontrolovat a vyčistit dutinu ústní
 2. Hluboký záklon
 3. Zmáčknout nos
 4. 2 rychlé vdechy
 5. Dále 12–16 vdechů za minutu
 6. Sledovat , zda poraněný dýchá

Když budou poraněna ústa, provádíme dýchání do nosu. Při zástavě krevního oběhu vždy dochází i k zástavě dechu. V tom případě podáváme masáž srdce.

Postupujeme takto:

 1. Nahmatat tep ( krkavice , třísla )
 2. Poraněného položit na tvrdou podložku
 3. Nahmatat mečovitý výběžek
 4. K tomu přiložit hranu dlaně
 5. Poloha kolmo nad postiženým
 6. Hrudní kost musí jít aspoň 5 cm k páteři
 7. 70 masáží za minutu
 8. Zkoušet tep

Dohromady se provádí kombinace umělého dýchání a masáže srdce. Když jsou 2 zachránci, tak na 5 masáží je 1 vdech, pokud je jeden zachránce, tak na 30 masáží jsou 2 vdechy.

 Když se nám podaří postiženého oživit , uložíme ho do stabilizované polohy. Neokysličený mozek odumírá po 3–5 minutách. Oživování vždy cenu a to až do doby, než lékař konstatuje smrt nebo je život  zachránce nějak ohrožen !!!

zpět