Tábor Lahm mafrům....

16.08.2011 07:32

Tábor začal velmi zajímavým úvodem kde nás na obřadu překvapil argeolog Henry, a požádál nášeho Šejka Effendiho Ajjan Gusmagiho o pomoc, v hledání ztraceného náhrdelníku, Šejk nakonec sepsal s archeologem Henrym smlouvu a vykopávky mohli začít.

Šejkovi se to ovšem nelíbilo a povol starší lid a povýšil je svou moci na do spolku, který měli tyto vykopávky kazit tak aby se náhrdelník nenašel. Při výpravě k zatopenému bývalému sídlu kde by se náhrdelník mohl nacházet pronásledoval tento spolek družinu až k místu již výše zmíněného sídla. Došlo se pozdě večer a tak Vojenský velitel, Šejk a archeolog henry odložili vykopávku na druhý den.

Družiny museli projit sedmi chodbami a plnit různé úkoly. Nakonec se dostali k posledním dveřím a přes usilí spolku nakonec bednu s náhrdelníkem našli.

Při otevírání bedny s náhrdelníkem se stalo něco co kromě Šejka a spolku nikdo nečekal, náhrdelník byl prokletý, a otevřením této bedny seslala smrt a bídu. Šejk se zdráhál otevřit bednu tak jej archeolog Henry omráčil, v tu chvili spolek zastavil Henryho při otevíraní bedny, ale Vojeskému veliteli se to nelíbilo a otevřel bednu sám. To neměl dělat jeho život ukončila bedna, která byla proti otevření chráněna. Henry spokojeně vytáhl náhrdelník, a modlení domorodců, Šejka a spolku mu přišlo směšné.

Archeolog Henry se vydal do Londýná pro zbytek náhrdelníku aby jej mohl spojit. Po jeho návratu při spojování náhrdelníku, vesnici obklopili němci a Henry utekl.

Naše družinky se ho vydali hledat a táké ho našli. Archeolog Henry je dopravil na ještě jeno místo kde museli projít pár chodbama, kde něco našel, byla to hrobka, kterou chtěl za každou cenu otevřít, družiny před otevřením obětovali své bohy, a posypali je vodou a pískem pro které se plahočili celý den. Poté byla hrobka otevřena a mumie byla vytažena. Šejk při dávání nahrdelníku byl zabit ale ještě než umřel předal jednomu ze spolku svou moc, byla to jedna ze starších žen, která zastavila toto trápení vesnice zabila archeologa a všechny stopy zamaskovali.