MAPA, BUZOLA A ORIENTACE

Každy skautík by měl vědět, jak naorientovat mamu, jak vypada mapa ci buzola, jak se kreslí náčrtek planku...

MAPA

Je zmenšeným obrazem terénu. Tvar terénu zobrazují tzv. vrstevnice(čáry na mapě), z nich je možno poznat zda se jedná o rovinu, stoupání nebo pokles. Dalšími důležitími údaji na mapě jsou mapové značky viz. dále

MĚŘÍTKO

Udává nám v jakém poměru jsou objekty zakresleny do mapy Typické turistické měřítko je 1:25 000 (50 000, 100 000), znamená to, že 1 cm na mapě je 250 m = 25 000 cm(500 m, 1 km)

 

TVORBA SITUAČNÍHO NÁČRTKU

Nejprve vyneseme základní orientační síť( silnice, cesty, vodní toky a plochy, železniční trať, apod.) Dále umístíme do náčrtku kostely, důležité stromy, restaurace, hájovnu apod.Nakonec uvedeme  předměty bez topografických značek (pole, stoh, dílna, apod.)Náčrtek kreslíme v přibližném měřítku podle oka a dále má zakreslený sever(směrová růžice)

 

KOMPAS

Tvoří ho zmagnetizovaný volně otáčející kousek železa, natáčí se vždy do směru sever – jih.

BUZOLA

Je v podstatě kompas opatřený stupnicí 0-360°(stupňů) značení světových stran na buzole je z anglických výrazů: E – east(východ) W – west(západ) N – north(sever) S – sauth(jih)

ORIENTACE MAPY PODLE BUZOLY

Sever na mapě je až na specializované případy vždy nahoře orientací mapy rozumíme natočení mapy tak, aby světové strany na mapě souhlasily s světovými stranami v přírodě.

 Postup:

  • Mapu si položím na rovný podklad
  • Na mapu přiložím buzolu (nejlépe do levého nebo pravého spodního rohu)
  • Otáčím mapou a zároveň busolou tak dlouho, dokud nedostanu magnetku busoly do směru sever – jih
  • Na takto zorientované mapě mi musí sedět všechny směry ve skutečnosti i na mapě.

POCHOD PODLE AZIMUTU

Určuje se pomocí busoly a to podle následujícího postupu:

  • Nasměruj busolu záměrnou ryskou na místo, jehož azimut určuješ.
  • Pak toč otočnou částí busoly tak dlouho, až se střelka kryje se severem.
  • Azimut přečti na stupnici u záměrné rysky

Opačně lze pochodovat i podle zadaného azimutu:

  • Nastav azimut na stupnici tak, aby se kryl se záměrnou ryskou
  • Pak toč celou busolou tak dlouho, až se střelka kryje se severem.
  • Vydej se směrem, kam směřuje záměrná ryska.

URČENÍ STANOVIŠTĚ NA NEZORIENTOVANÉ MAPĚ

Je potřeba znát 2-3 body v krajině zaměřím jejich azimuty v terénu(připočtu nebo odečtu 180°) tyto azimuty zanesu do mapy, tyto přímky se v určitém bodě protnou a tím určí stanoviště v mapě

ORIENTACE PODLE SLUNCE A HODINEK

Tato metoda je velmi jednoduchá. Stačí vám k ní pouze klasické ručičkové hodinky. Ovšem musí ukazovat přesný čas a to beze změny na letní čas (není nutné je přeřizovat, stačí, když si je posunete jen „v hlavě“). Čím blíže jste rovníku, tím méně přesná tato metoda je. Protože Slunce je přímo nad vámi, je složité určit jeho směr.

Severní polokoule
Hodinky dejte do vodorovné polohy před sebe. Malou ručičkou zamiřte na Slunce. Přesně v půlce mezi malou ručičkou a číslem 12 je severojižní směr (míříte na jih, sever je za vámi).

Jižní polokoule
Na jižní polokouli je to vlastně obráceně. Namiřte číslem 12 na Slunce. Severojižní směr je opět v půlce mezi dvanáctkou a malou ručičkou.

 

PODLE PLOVOUCÍ JEHLY

Další způsob se zmagnetizovanou jehlou. Jehlu položte ne kousek papírku, trávy nebo kůry a dejte na vodní hladinu. Jehla se otočí na severojižní směr (musí být zmagnetizovaná – třeba o tričko). funguje to přesně, dokonce plave i sama o sobě (leží jenom na hladině bez papírku nebo čehokoli jiného).

 

STÍNOVÁ METODA

Ještě je zde jedna zajímavá metoda, nejsem si však jistý její funkčností.  Je potřeba, aby svítilo Slunce. Funguje ve všech zeměpisných šířkách.  Na rovném a čistém kousku země zabodněte tyč (klacek), dlouhou asi metr. Podívejte se, kam dopadá její stín a vrchol stínu označte třeba kamenem nebo klacíkem. Počkejte nejméně 15 minut a potom stejným způsobem označte polohu nového stínu. Když tyto dva body spojíte, dostanete směr východ-západ, přičemž první označený bod směřuje na západ. Zároveň můžete jednoduše odvodit směr severojižní, ten je kolmý na spojnici.

Poznámka zdroje:

Když jsem si pročítal knížky, ve kterých se píše o určování světových stran, našel jsem i tuto stínovou metodu. Chtěl jsem ji vyzkoušet, a tak jsem šel ven. Postupoval jsem přesně podle knihy, ale výsledek byl špatný. Místo směru východ-západ mě vyšel spíš směr sever-jih. Nevím, jestli je to chybou v knize nebo jestli tato metoda funguje jen v některou denní dobu, o čemž se již autor knihy nezmínil. I když jsem si zkoušel vytvořit náčrt na papíře, pořád to nevycházelo tak, jak by mělo.

PODLE SEVERKY A ORIONU

severku nalezneš, když 5x prodloužíš spojnici osy zadních kol velkého vozu. Souhvězdí orion je viditelné převážně v zimním období.Pás orionu při vychází na východě a zapadá na západě.

 

PODLE SLUNCE

na jaře a na podzim je slunce:

v  6:00 na východě

v 12:00 na jihu

v 18:00 na západě

PODLE MĚSÍCE

měsíc v úplňku je:

v 24:00 na jihu

v  6:00 na západě

v 18:00 na východě

měsíc je proti slunci zpožděn:

v první čtvrti o 6hodin

v úplňku o 12 hodin

v poslední čtvrti o 18 hodin

 Tzn. kde je měsíc v 23:00 tam je slunce v 17 hodin atd. Takto můžu s úspěchem použít způsob pomocí hodinek a slunce(platí pro letní čas v zimním posunout hodinky o 1 hodinu zpět).

 

PODLE PŘÍRODY

1)        kůra na severozápadní straně tmavší(lišejníky)

2)        letokruhy na severní straně hustší

3)        slunečnice svůj květ otáčí za sluncem

4)        na jaře taje sníh dříve na jižních svazích

5)        v mraveništi je severní strana strmější, jižní pozvolná

6)        oltáře kostelů zpravidla orientovány na východ

7)        včelí úly mají česla otočeny zpravidla na jih


 

 zpět