Historie skautingu v datech

 • 22. února 1857 se v Londýně narodil Robert Baden-Powel, zakladatel skautingu a světový náčelní skautů.
 • 14. srpna 1860 se v anglickém South shields narodil zakladatel woodcraftu a první náčelník amerických skautů Ernest Thompson Seton.
 • 5. září 1876 se v Praze narodil zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík. 22. února 1889 se narodila Olave Saint Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, jediná světová náčelní skautek.
 • 1902 – Baden-Powell se účastní obléhání pevnosti Mafeking za búrské války. V americe se odehrál první tábor Woodcraft Indians pod vedením E. T. Setona.
 • 1907 – Na ostrůvku Brownsea u jihoanglického přístavu Pool v průlivu La Manche vede B-P svůj první skautský tábor. Počátek datování skautingu.
 • 1908 – V lednu byla v Anglii založena první skautská organizace na světě – The Boy Scouts. Byla vydána první skautská příručka Scouting for boys sepsaná B-P.
 • 1909 – Na skautské přehlídce v Londýně se prvně objevila skupina okrojovaných skautek.
 • 1910 – Pod vedením Powellovy sestry Agnes se zakládá organizace anglických skautek Girl Guides Association. Dívky si za svůj odznak zvolily trojlístek. V Anglii byl také utvořen odbor vodních skautů (Sea scout).
 • 1911 – A. B. Svojsík, profesor na žižkovské reálce, kde učil tělocvik, odjíždí do Anglie, aby skauting viděl na vlastní oči. Překládá Scouting for boys a píše brožuru Český skaut a knihu Základy junáctví. Zároveň vede první družinu českých skautů – svých žáků.
 • 1912 – ABS vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice na Českomoravské vrchovině. B-P se žení s Olave, později spolu měli tři děti.
 • 1914 – Skauting měl být u nás pod záštitou Sokola, ale ten odmítl. Proto se zakládá spolek Junák – Český skaut.
 • 1915 – V Junáku – Českém skautu je ustanoven odbor pro dívčí výchovu. V létě se koná první tábor českých skautek u Živohoště.
 • 1918 – 28. října byla vyhlášena Československá republika. Druhý den byla zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě.
 • 1919 – Byl ustanoven Svaz Junáků – skautů RČS a byl zaveden odznak lilie se štítkem a psí hlavou.
 • 1920 – Poprvé byl udělen zlatý odznak Za čin junácký. Devatenáctiletý student zachránil tři tonoucí děti. Jmenoval se Rudolf Plajner. V Londýně se konalo první světové Jamboree.
 • 1922 – Československé skautky byly přijaty do Mezinárodní rady skautek na mezinárodní konferenci v Cambridge. ČSR se stala jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí a ABS členem Mezinárodního skautského výboru.
 • 1926 -  22. únor  byl vyhlášen za svátek všech skautek světa – Thinking Day – Den sesterství.
 • 1928 – Byla založena Světová asociace skautek – WAGGGS, ČSR byla opět jedním ze zakládajících stá­tů.
 • 1929 – B-P byl povýšen do šlechtického stavu – Lord Baden-Powell of Gilwell.
 • 1930 – Olave B-P byla zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní. 1931 – V Praze se konalo první slovanské jamboree, účastnilo se ho 15 000 skautů a skautek.
 • 1935 - Naše skautky si začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem. 1936 – Malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E. T. Seton navštívil Prahu.
 • 1938 – 17. září zemřel A. B. Svojsík na streptokokovou nákazu. Pohřben byl 20. září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově.
 • 1939 – V lednu proběhl ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. skautingu), velitel B. Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová.
 • 1940 – 28. října bylo vydáno nařízení o rozpuštění Junáka, týden na to nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.
 • 1941 – Na své farmě v Keni zemřel světový náčelník Robert Baden-Powell.
 • 1945 - Ihned při Pražském květnovém povstání byla obnovena skautská činnost.
 • 1946 – Světová náčelní Olav B-P byla u nás na návštěvě. Byl odstartován první ročník Svojsíkova závodu v Praze. Na Ivančeně v Beskydech byla založena mohyla – uctění památky skautů popravených nacisty 24. dubna 1945. Zemřel E. T. Seton.
 • 1948 – Junák byl začleněn do Svazu československé mládeže – začala druhá likvidace našeho skautingu.
 • 1950 – V Ústředním listě republiky Československé byl oznámen zánik Junáka.
 • 1968 – V březnu byl Junák podruhé obnoven.
 • 1969 – 18. července poslal americký skaut – astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny na to byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci.
 • 1970 – V září byla potřetí ukončena činnost Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací.
 • 1973 – Zemřela Vlasta Koseová, jedna z největších osobností našeho dívčího skautingu. 1977 – Zemřela jediná světová náčelní skautek Olave Baden-Powell.
 • 1987 – Zemřel náčelník československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner.
 • 1989 – V prosinci byly schváleny stanovy českého Junáka – svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí. Junák byl potřetí obnoven a funguje dodnes.
 • 1990 – Proběhl obnovující sněm Junáka. Na mezinárnodní konferenci skautek v Singapuru byly československé skautky opět přijaty do světové organizace WAGGGS. Na mezinárodní konferenci skautů v Paříži byly naši skauti přijati zvonu do WOSM.
 • 1993 – 1. ledna se Československo rozdělilo na Českou a Slovenskou republiku. Vytvořili se tak nové národní organizace, které požádaly o opětovné přjetí do WOSM a WAGGGS.
 • 1996 – Chlapecký kmen byl přijat do WOSM, dívčí kmen do WAGGGS. Rozdělením Československa přestali být čeští a slovenští skauti řazeni mezi zakládající organizace WAGGGS a WOSM.
 • 2007 – Po celý rok probíhaly oslavy ke stoletému výročí skautingu. V Anglii, kde skauting vznikl, se konalo Jamboree. Pomalu se u nás začíná objevovat Nový výchovný program Junáka, který má inovovat výchovné prostředky, aby odpovídali době a zájmům dětí a mladých lidí.

zpět