Historie skautingu

Zakladatelé

LORD ROBERT BADEN-POWEL  - zakladatel světového skautingu(na začátku 20.stol)

 

ERNEST THOMSON SEATON  přírodovědec a spisovatel, zakladatel Woodcraft Indians ,jinak řečeno lesní moudrosti .

ANTONÍN  BENJAMIN SVOJSÍK  - zakladatel českého skautingu

 

LADY OLAVE BADEN –POWELOVÁ – první světová náčelní skautek , žena lorda R. Baden-Powela.

 DŮLEŽITÁ DATA V SKAUTINGU

1902    - první tábor Woodcraft Indians

1907    - první skautský tábor R. Baden-Powela na ostrově Brownsea

1908    - v lednu v Anglii založena první skautská organizace na světě The Boy Scouts

1912    - vychází první skautská příručka u nás Český skaut

- první tábor českých junáků u nás ve Vorlovských lesích u Lipnice

1914    - založen spolek Junák – Český skaut

1920    - první světové Jamboree

1938    - zemřel A.B.Svojsík

1940    - 28.října první rozpuštění Junáka jako organizace

1945    - obnovena skautská činnost při květnovém povstání

1950    - druhý zánik Junáka u nás

1968    - obnova Junáka

1969    - třetí ukončení Junáka

1990    - obnovující sněm českého junáka

2007 – Po celý rok probíhaly oslavy ke stoletému výročí skautingu. V Anglii, kde skauting vznikl, se konalo Jamboree. Pomalu se u nás začíná objevovat Nový výchovný program Junáka, který má inovovat výchovné prostředky, aby odpovídali době a zájmům dětí a mladých lidí

zpět