Vše co se týka, skautského kroje naleznete ta webové stránce: kroj.skauting.cz/

Tábor 2012: Táborová sestava ve skautských krojích.