ZDRAVOVĚDA

Každý člověk je povinný podat první zdravotníckou pomoc. Proto je naším cílem, aby každý uměl pár základních ošetření, a vědel co a jak v takové situaci dělat.

Zásady první pomoci

Při poskytování první pomoci postupujeme následujícím způsobem:

  1.  Přesvědčit se, zda je postižený při vědomí. Nastalo-li bezvědomí, pak zjistíme nedošlo-li k poruchám dýchání či k zástavě srdce a dle toho započneme  provádět umělé dýchání či masáž srdce, v nejhorším případě obojí
  2.  Při krvácení zjistit, o jaký druh krvácení se jedná. Okamžitě je nutné zastavit hlavně tepenné krvácení.
  3. Při zjištění těžkého rozsáhlého poranění nebo příznaků šoku, zahájit protišoková opatření
  4. Ošetřit menší poranění
  5.  Přivolat záchrannou službu
  6.  u postiženého nechá zprávu o druhu poranění a poskytnuté pomocí a své jméno a adresu
  7. nalezne nejbližší fungující telefonní budku a ohlásí co nejpřesněji místo, kde se postižený nachází, počet zraněných a druh zranění (bezvědomí, krvácení), druh nehody, své jméno a adresu
  8.  vrátí se co nejrychleji k postiženému a pečuje o něj do příchodu lékaře

 

Okruhy znalosti zdravovědy:

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

ZÁSTAVY

KRVÁCENÍ A DROBNÁ PORANĚNÍ

OŠETŘENÍ ZLOMENIN

OTRAVY A ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

DOPRAVA RANĚNÉHO

zpět