DŘEVINY

Bez černý, bez hroznatý, kalina obecná, brslen evropský, zimolez evropský,  ptačí zob obecný,  pámelník bílí, dub zimní, olše lepkavá, topol osika, javor mléč, javor klen,  javor babyka, habr obecný, buk lesní, jeřáb ptačí, borovice lesní, borovice kleč, jasan ztepilý, lípa srdčitá, modřín opadavý, jalovec obecný, smrk ztepilý, jedle bělokorá, douglaska, trnovník akát, líska, růže šípková,  hloh, řešetlák počistivý, borůvka, brusinka, vřes,  vrba, topol černý, topol bílí, osika, bříza, tis červený.

ROSTLINY  LUK, STRÁNÍ A MEZÍ

Mateřídouška, hvozdík, silenka, lomikámen zrnatý, štírovník, kopretina, smetanka lékařská, kokrhel, černohlávek kakost, pryskyřník, rožec, jitrocel, třezalka.

JARNÍ ROSTLINY

Sněženka, podběl, bledule, šafrán, sasanka, podléška, kopytník, orsej, křivatec, dymnivka, lecha jarní, koniklec,  prvosenka jarní (petrklíč).

LESNÍ ROSTLINY

Starček, věsenka nachová, zvonek řepkolistý, mařinka, netýkavka,  plícník lékařský, kyčelnice, bažantka vytrvalá, kokořík, konvalinka.

ROSTLINY PASEK, KRAJŮ LESA

Náprstník, divizna, vlčí bob, vrbovka, krtičník.

ROSTLINY POLÍ ZAHRAD, PLEVELE

Kokoška pastuší tobolka, česnáček, drchnička rolní, rozrazil rezekvítek, svízel, pcháč, bodlák, pětour, lebeda, merlík, hluchavka, kopřiva, máta.

ROSTLINY VLHKÝCH MÍST, BŘEHŮ

Blatouch, devětsil, kostival, kosatec žlutý, netykavka žláznatá, rákos, orobinec, ostřice.

HORSKÉ ROSTLINY

Hořec, oměj šalamounek, kýchavice, kontryhel, šťovík alpský, kamzičník.

 TRÁVY

Srha laločnatá, lipnice luční, jílek, psárka, bojínek, třtina, metlice, kostřava, pýr.

 KAPRADINY, MECHY, LIŠEJNÍKY

Kapraď samec, hasivka orličí, sleziník, žebrovice různolistá, osladič, bukovinec, rašeliník, ploník, bezvláska, rokyt, prutník, paprutka, zkrutek, měřík, bělomech, dutohlávka, terčovka, větvičník, provazovka, hávnatka, mísenka, číšenka, mapník, terčník.

JEDOVATÉ ROSTLINY

Rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, řešetlák počistivý, krušina olšová, blín černý, lilek potměchuť, durman, konvalinka, ocún, náprstník, tis, jmelí, bolehlav,  krabilice, pryskyřník.

 HOUBY

Hřiby, klouzky, křemenáč, kozák, bedly, holubinky, ryzce, muchomůrky, žampióny, závojenka, vláknice, čirůvky, václavka, špička, třepenitka

zpět