ŠIFROVÁNÍ

Je nesdilnou součástí skautských dovedností, jako z mnoha dalších, mamé mnoho typu šifrovaní...

Morseova abeceda

Použití Morseovy abecedy v šifrách je běžné a často používané. U takovýchto šifer zpravidla nejsou do textu zavedeny čárky ani háčky.

 

.-                     A                     AKÁT

-...                   B                     BLÝSKAVICE

-.-.                   C                     CÍLOVNÍCI

-..                    D                     DÁLAVA

.                       E                     ERB

..-.                   F                     FILIPÍNY

--.                    G                     GRÓNSKÁ ZEM

....                    H                     HRACHOVINA

----                  CH                  CHÁTÁ KNÁM SÁM

..                      I                      IBIS

.---                   J                      JUNÁCKÁ HŮL

-.-                    K                     KRÁKORÁ

.-..                   L                     LUPÍNEČEK

--                    M                    MÁVÁ

-.                     N                    NÁROD

---                   O                    Ó NÁŠ PÁN

.--.                   P                     PAPÍRNÍCI

--.-                   Q                    QVÍLÍ ORKÁN

.-.                    R                     RARÁŠEK

...                     S                    SOBOTA

-                      T                     TRÁM

..-                    U                     UČENÝ

...-                   V                     VYUČENÝ

.--                    W                   WAGÓN KLÁD

-..-                   X                    XÉNOKRATÉS

-.--                   Y                   ÝGAR MÁVÁ

--..                   Z                    ZNÁMÁ ŽENA

 

.----      1                      -....       6

..---      2                      --...      7

...--      3                      ---..      8

....-       4                      ----.      9

.....       5                      -----      0

 

.-.-.-.-               POZOR BUDU VYSÍLAT

........                OMYL

 

 

Morseovou abecedu možno vysílat: píštalkou, pažemi, praporky

 

Jednou z několika možností je tak zvaná "PŘEVRÁCENÁ MORSEOVKA". Znamená to, že dochází k záměně "." za "-". (příklad .- = A po záměně  .- = N).

 

STROMKOVÁ ABECEDA

Takováto šifra je založená na tom, že jeden stromek je jedno písmenko a větve po jedné straně jsou čárky a z druhé tečky. Čte se vždy od paty stromu ke špičce.

 

 

(rozhlížej se kolem sebe)

Další metody šifrování

 PÍSMENKOVÉ ŠIFRY

Většina šifer má nějaké charakteristické znaky. Mohou to být například symboly, nebo čísla místo písmen, různě poskládané obrázky či barevné značky. Někde nám při luštění napoví samotný tvar, do jakého jsou tyto znaky nebo písmenka seskupena, jindy zase použitá písmena, která nejsme zvyklí vídat s čárkou nebo háčkem.

PÍSMENKA ŘAZENA ZA SEBOU DO ČTVERCE(OBDÉLNÍKU)

 (nezapomínej se hlásit o zapsání bodů do bodování.)

TZV. ŠIFRA ŠNEK

 (naše pole oře letec v modrém svetru!)

 ZÁMĚNA PÍSMENKA ZA ČÍSLO

V takovémto případě musíme počítat s tím, že abeceda má 27 písmen a započítává se písmeno "CH" a jsou obsažena písmena bez háčků. Může se stát, že písmeno "CH" je vynecháno a tak má abeceda pouze 26 písmen.

 (hledej u smrku uprostřed pole)

(okresní silnice)

 ZÁMĚNY PÍSMEN

Patří jsem především posuny v abecedě.Obvykle o 1 nebo 2 písmena dopředu nebo dozadu.Např. písmeno A o jeden posuv vpřed = B a o jeden osuv vzad = Z.Pro lepší dešifrování zprávy je dobré vytvořit tzv. dešifrovací kotouč. Do této skupiny patří také převrácená abeceda.

 SPECIALITKY

Je li v textu podezřele moc nějakého písmene (například L), pak zkuste číst pouze písmena psaná za tímto klíčovým písmenem. Ostatní text je jen na zmatení.

(cíp ostrova)

Šifra připadající ti úplně zmatená může mít smysl, když budeš číst písmenka:

 (1-plot z drátu, 2- latrína, 3-kamenolom)

SOUŘADNICOVÁ ŠIFRA

Základ tvoří čtverec z písmen a druhou mřížka s vystřiženými otvory nebo souřadnicemi určující postup.

 (máme)

 UZLÍKOVÁ ABECEDA

Takováto šifra je udělaná na provázku pomocí uzlíků. Jeden uzlík znamená tečku a dva čárku. Popřípadě udělaná z barevných korálku. Jedná barva tečka a druhá čárka.

 MATEMATICKÁ ABECEDA

Na první pohled to vypadá jako složitý matematický příklad, ale šifra je založena na tom, že sudé číslice znamenají čárky a liché tečky. Popřípadě naopak. Kalkulační znamínka mají za úkol dělit jednotlivá písmenka, závorky slova.

(boj družin)

ŠIFRY - OKÝNKA A HVĚZDICE

Při šifrovaní se někdy používá číslic, nebo znaků vepsaných do různých obrazců. Pro takovouto šifru jsou typické okýnka. Pro tuto šifru musíme mít šifrovací tabulku, která má následující tvary.

 

Šifra má poté následující tvar:

(bez stale podél potoka až k jezu)

 Šifra má poté následující tvar:

 (ježkovi voči)

 

zpět