Doprava raněného

 K přenášení raněných je rozhodující typ zranění a celkový stav. Navíc je nutno vzít v úvahu počet zachránců . Při přenášení vleže jsou důležitá nosítka, často improvizovaná. Hlava poraněného je vždy výše s výjimkou protišokové polohy. Přenášení vsedě ( zkřížené ruce dvou nosičů )je možno pouze u postiženého při vědomí a na krátkou vzdálenost.

 

zpět