Ošetření zlomenin

  • Při podvrtnutí užijeme studený obklad a pružné elastické obinadlo.
  • Při vykloubení nebo zlomení je třeba transport k lékaři. Jak tedy provizorně ošetřit? Důležité je znehybnění. Nikdy nesmíme končetinu narovnávat. Dlahu vždy tvarovat na zdravé končetině .
  • Při zlomeninách dolní končetiny je třeba vždy použít 2 dlahy, jednu z vnitřní a druhou z vnější strany, často je vhodné užít jako dlahu druhou zdravou nohu . Když je zlomeno koleno nebo lýtko, dlaha musí sahat do půli stehen , při zlomenině stehna ovšem až po paži.
  • U zlomenin horní končetiny se používá nejčastěji známého závěsu ruky. Při podezření na zlomeninu klíční kosti udělej ze šátků dva kruhy , navlékni je na ramena a svaž je za zády.
  • Při podezření na zlomeninu páteře raněným nehýbeme , abychom nepoškodili míchu a zavoláme lékaře . Pokud není jiná možnost , musíme se o raněného postarat sami . K tomu je zapotřebí aspoň 4 lidí a raněného nasunout na tvrdou podložku a teprve na té dopravit k lékaři .
  • Při otevřených zlomeninách je postižený vždy v šoku a často dochází i ke krvácení . Ošetření probíhá stejně jako u uzavřených zlomenin , jen je třeba sterilně překrýt ránu , kde ční kosti . Při transportu je nutné vypodložení dolních končetin .
  • Při poranění rukou se používá obvaz zvaný pracička , samozřejmě je pod ním savý materiál .
  • Při poranění hlavy opět dáme na ránu sací materiál a používáme nejčastěji obvaz typu babička nebo pirát .
  • Zlomeninu nosu ošetříme prakovým obvazem , který vyrobíme tak , že rozstřihneme oba konce běžného obvazu a k nosu přiložíme sací materiál.
  • I při poranění paty nebo chodidla dáme na krvácející místo sací materiál a užijeme nejčastěji obvaz typu botička.

zpět