Vánoční turnaj - 10. 12. 2016

10.12.2016 19:38

Letošní vánoční turnaj se konal klasicky druhou prosincovou sobotu na Rybníčku. Letošní velmi silnou sestavu závodního týmu tvořil kapitán Matěj a členové Johanka, Honza S., Davča a Marťas. Jelikož jsme věděli, že jsou všichni členové velmi dobří, zkušení a dobře připravení, vkládali jsme do našeho týmu Mikani velké naděje. Čekal je ale nelehký úkol, utkat se s sedmi stejně dobrými a zkušenými týmy ostatních oddílů. Při registraci týmu si každý tým vylosoval písmenko, které při závěrečné disciplíně musel použít ve vánoční písni, náš hvězdný tým si vylosoval písmenko ... a nácvik písně mohl začít. Po společném nástupu a zahájení turnaje čekaly na náš tým jednotlivecké disciplíny. Nejlépe se nám dařilo ve zručnosti, kde jsme dosáhli prvního místa. Po svačině jsme se vrhli na disciplíny společné, ve kterých jsme zúročili schopnost komunikovat, spolupracovat a vzájemně se povzbuzovat. Nejlépe dopadla štafeta a všeobecné znalosti, hůře už potom setonovka. Když všechny týmy absolvovaly disciplíny, mohlo se přejít na poslední společnou disciplínu - zpěv. Porota hodnotila jak celkový projev, tak také zapojení hudebním nástrojů, rekvizit, dramatických prvků a jiných nápadů. Náš hvězdný tým se s písní My tři králové s písmenem .... popral skvěle, navíc zapojil i hudební nástroje, taneční choreografii a dramatické vystupování, a proto zaslouženě vybojoval dělené čtvrté místo.

Při závěrečném nástupu a hodnocení jsme všimli čekali, tak to vlastně dopadne, jak se náš tým v tak silné konkurenci umístí? Začalo se vyhodnocovat od posledního místa a my jsme ani nedutali a čekali, kdy padne jméno Mikani. Nakonec z toho bylo krásné 2. místo v kategorii skauti/skautky, což je nádherný výsledek, kterého dosáhl tým ve složení Matěj, Johanka, Honza S., Davča a Marťas. Všem závodníkům a organizátorům a pomocníkům patří velký dík, celý den jsme si moc užili a už teď se těšíme na další ročník Vánočního turnaje ve skautských hrách.

Foto zde: https://skaut-mikan33-opava.rajce.idnes.cz/Vanocni_turnaj_10._12._2016/

Sepsala Anička