Vůdcovské zkoušky

13.11.2012 10:44

Druhý listopadový víkend patřil Vůdcovským zkouškám. Z našeho oddílu byli vysláni tři zdárni jedinci, kteří splňovali podmínky pro případné složení vůdcovské zkoušky, a to Anička, Pavla a Black. Zkouška se skladala z ústní části z metodiky, psychologie, organizace a práva, vedení oddílu, táborové dovednosti, a písemné zkoušky z hospodaření. Byli jsme rozdělení na dvojičky a to jeden z normalních skautu a jeden z vodáku. Svoje znalosti, odvahu, a schopnost organizace potvrdili všichni účástníci kurzu. Všem gratulujeme a přejeme co nejsnadnější skautskou i životní cestu jejich životem :)