Výprava do Slavkova - 15. 10. 2016

15.10.2016 15:10

 

Sešeli jsme se docela v hojném počtu: Kája, Pája, Johy, Viki, Matěj, Kubík, Davča a Honza. Vyrazili jsme do Slavkovského lesíka. Výpravu jsme zahajili rozdělením do dvou skupinek. První skupinka byla složena z Matěje, Viki a Davči. Druhou skupinku tvořil Honza, Johanka a Kubik. První hra spočívala ve vyřešení šifry, a splnění úkolu. Složitější bylo sehnat všechny písmenka, které byli rozházeny po louce. Písmenka byli psány morseovkou. První šifru vyluštila skupinka od Matěje. 

Po cestě jsme si zahráli dlouhodobou hru na čísla, abychom si zkrátili a zpříjemnili naši procházku. Kousek od Uhlířova jsme si zahrali další hru, jednalo se opět o boj ve skupinkách rozdělenou na dvě fáze. V první fázi museli posbírat co nejvíce písmenek, rozházených po louce, poté měli skupinky dvacet minut na to aby poskládali co nejvíce slov. Písmenka byla různě bodově ohodnoce a čím delší slovo tím větším koeficientem se počet bodů roznásobil. Tuhle hru opět vyhrála skupinka od Matějě.

Z Uhlířova jsme se lesem vydali zpět do Slavkova, po cestě jsem dohráli čísla, zahráli medvědí sed a opekli špekáčky. Cestu jsme zakončili opět ve Slavkově.